ข้าวนาปรังมีจำหน่ายแล้วที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวร้อยเอ็ด

ข้าวนาปรังมีจำหน่ายแล้วที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวร้อยเอ็ด

นายวัชรินทร์  เขจรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า พื้นที่น้ำท่วมที่หนักที่สุดในอำเภอทุ่งเขาหลวง คือ ต.บึงงาม 13 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลงอย่างช้าๆ ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2550 น้ำจะลดลงสูภาวะปกติ ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย การคมนาคม ยานพาหานะ       หมู่บ้านที่ถูกปิด 6 หมู่บ้าน   นาข้าวจมน้ำ ชาวนาต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรังเพื่อปลูกทดแทน พื้นที่น้ำท่วม โดยเฉพาะข้าวเหนียวนาปรัง

นายวัชรินทร์  เขจรวงศ์ เกษตรตำบลบึงงาม กล่าวว่า ได้การประสานงานไปที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวร้อยเอ็ด มีเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้านาปรัง ชัยนาท 1 จำนวน 24   ตัน พร้อมจำหน่ายแล้ว ราคา 13 บาทต่อกิโลกรัม กระสอบละ 350 บาท ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มีพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 จำนวนประมาณ 400 ตัน มีจำหน่ายประมาณ กลางเดือนธันวาคม 2550 ราคา 16 บาทต่อกิโลกรัม กระสอบละ 400 บาท เพื่อความสะดวกในการสั่งจองและการขนส่ง กรุณาสั่งจองได้ที่เกษตรตำบล ของท่าน หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่

 

 

คำตอบ