ไม่มี MO syrup ใช้ในโรงพยาบาล

เรียน อาจารย์โรจนศักดิ์

    จากการที่ได้มีโอกาสดูแลกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็ง พบว่าปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนั่นคือเรื่องของความปวด ซึ่งส่วนมากก็จะต้องควบคุมด้วย Morphine แต่ที่โรงพยาบาลนั้นมีอยู่เพียง 2 Form คือ Form injection และ MST 10 mg ซึ่งเป็น sustained release เท่าที่ผ่านมาจะพบปัญหาคือไม่มียาที่จะใช้เป็น Breakthrogh doseสำหรับผู้ป่วยเมื่อกลับไปอยู่ในชุมชนได้ (ที่โรงพยาบาลใช้ยาฉีด prn แทน) ทำให้คนไข้ต้องกลับมาด้วยปวดรุนแรง ต้องAdmit เพื่อปรับยาแก้ปวดอยู่บ่อยๆ แทนที่จะเป็นการ F/U ดูแลแบบผุ้ป่วยนอก เพียงนัดมาติดตามดูว่าผู้ป่วยใช้ breakthroug dose บ่อยขนาดไหน สมควรปรับ Maintenance dose หรือไม่...ไม่ทราบว่าอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างคะ

คำตอบ

สวัสดีครับคุณไพรินทร์

ผมก็พบปัญหานี้เช่นกัน จริงๆแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องมียา breaking through pain ที่เป็น short acting ไว้ ที่ผมทำคงคล้ายคุณไพรินทร์ก็คือ ปรับ maintainance จน control pain ได้ดีแต่ที่ต้องพิจารณาคือ

1.pain จากอะไร ถ้าpain จาก neuropathic pain ยา MO ก็ไม่ค่อย work ถ้ามุ่งแต่ลด pain แต่ไม่แก้เหตุ เช่น มี infection หรือ DVT เป็นต้น

2. ใช้ adjuvant drug ร่วมด้วยจะลด dose ยาแก้ปวดด้วย

3.พิจารณา modality อื่นๆ เช่น musical therapy แพทย์ผสมผสาน

4.ปัญหาในด้านอื่นของผู้ป่วยด้วย เพราะหากเรา focus only pain แต่มองไม่เห็นทุกข์ด้านอื่นของผู้ป่วย (ดูแต่ pain แต่ไม่เข้าใจ suffering)

ในอนาคตผมทราบว่าองค์การเภสัชจะทำ MO intermediate release

ยังไงก็ใช้สิ่งที่มีไปก่อน ประยุคพลิกแพลงไปก่อน

มัอะไรก็ถามได้นะครับ

ไพรินทร์
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับคำแนะนำ...เคยลองหาข้อมูลเรื่องการผลิต MO syr.ตำรับของรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แต่ก็ติดขัดที่ว่างานผลิตของเภสัชไม่สามารถจัดการให้ได้ด้วยเรื่องไม่มีห้อง สถานที่ไม่ได้มาตรฐานการผลิต...ตอนนี้ก็เลยคุยกันกับคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้  ถ้าผู้ป่วยมี breakthrough pain แนะนำให้ลองใช้วิธิเคี้ยว MST ที่มีอยู่สำหรับ Maintenance dose ดูหรือบดให้ละเอียดผสมน้ำ (โดยคำนวนขนาดตามวิธีการคำนวน rescue dose) ซึ่งก็น่าจะออกฤทธิ์ภายใน 1/2 - 1 ชม. และให้แจ้งข้อมูลการใช้มาที่ Hotline EOL ของเราดูเพื่อติดตามผลน่ะค่ะ...ได้ผลอย่างไรจะลองแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ต่อไปนะคะ...ขอบคุณค่ะ