ถามคุณสุวิชา

คุณสุวิชาทำรายงานวิชาองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับองค์การอะไร /อุ๋ย
คำตอบ

ทำเรื่องธนาคารโลกค่ะ แล้วคุณปารินุชหล่ะค่ะ ทำรายงานวิชาองค์การระหว่างประเทศเรื่องอะไร

ปารินุช

 

 อุ๋ยทำรายงานองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับ F.A.O จ๊ะ