ขำขำขัน…เรื่องราวของสิทธิเสรีภาพของผู้หญิง

ขำขำขันเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพของผู้หญิง

 เรื่องการเรียกร้องสิทธิของสตรีให้เทียบเท่าผู้ชาย เป็นมาทุกยุคทุกสมัย เมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา มวลมนุษยชาติ สามารถขึ้นพูดคุยกับพระอินทร์ หรือผู้เป็นผู้ครอบครองโลก วันหนึ่งมีกลุ่มสตรีที่เรียกร้องสิทธิ ได้อัญเชิญพระอินทร์ เพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงมีพึงได้ เมื่อพระอินทร์ เสด็จมาถึง คณะของสตรีในสมัยนั้นต่างทูลว่า ท่านพระอินทร์ อันเป็นที่เคารพของมวลมนุษย์ทั้งโลกนี้ ข้าพเจ้าฯ มีเรื่องที่จะร้องเรียนและขอสิทธิอันพึงมีพึงได้ ดังนี้ คือว่า ข้าพเจ้า เป็นสุภาพสตรีถูกรังแกกดขี่ มาโดยตลอด ถูกดูถูกเหยียดหยาม ทั้งทำงานในครัว ซักผ้าสาระพัดเหมือนกันคนใช้ และยังเป็นคู่นอนอีกต่างหาก เขาแต่งงานค่าสินสอดทองหมั้น 30,000-100,000 บาท หากคิดเป็นค่าแรงเพียงอายุการใช้งาน 20 ปี มันไม่ถูกวันละ 20 บาท นะเจ้าค่าพระอินทร์ จึงถามว่า งั้นพวกเจ้าต้องการอะไรล่ะ พระอินทร์ถามด้วยความเมตตาตัวแทนสตรีกล่าวว่า คือที่เล่ามาทั้งหมดสตรีทุกคนทนได้เจ้าค่ะพระอินทร์ จึงถามต่อว่า แล้วพวกเจ้าต้องการอะไรสตรีตอบพร้อมก้มกันด้วยเสียงอันดังว่า สตรีสามารถตั้งท้องได้แต่เมื่อถึงเวลาคลอด ให้ผู้ชายเป็นคนเจ็บพระอินทร์ เอามือเกาคาง..พร้อมพึมพรำในลำคอว่า อือ…..แล้วพูดว่า จะดีเรอะสตรีที่เดินทางมาตอบพร้อมกันว่า ..ดีเจ้าค่ะขอตกลงตามที่เรียกร้อง พระอินทร์กล่าวว่างั้นพวกเจ้าได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้พูดจบพระอินทร์หายแวบไปเลย สร้างความยินดีปรีดาให้บรรดาสตรีอย่างมาก…..

ข่าวร้ายถึงพวกผู้ชายทั้งหลายต่างเตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเมียใกล้คลอดและมีครอบครัวหนึ่งที่เมียกำลังคอลดในคืนวันเพ็ญพอดีสามีเตรียมเจ็บและนอนอยู่ในห้องแต่ปรากฎว่าเจ้าหนุ่มที่อยู่ข้างบ้านร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดร้องโอยๆๆเจ็บๆๆๆ

ตั้งแต่วันนั้นมากลุ่มสตรี จึงรวมตัวกันไปหาพระอินทร์แล้วคืนสิทธินั้นไปเฮ้อสิทธิเท่าเทียมกัน….

  วัชรินทร์ เขจรวงศ์208 หมู่ที่ ๒ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด รอ.45000โทร.0-6850-2416 โทร.0-4351-8449[email protected]hotmail.com
คำตอบ