หัวข้อรายงานอาจารย์จุมพต

 ได้ทำหัวข้อรายงานอาจารย์จุมพต  เกี่ยวกับ F.A.O (Food and Agricuture Organization of the United Nations) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ แล้วนะจ๊ะ

คำตอบ
not yet answered
ปารินุช
ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมได้นะค่ะ 

อยากรู้ประวัติความเป็นมาของ FAO การดำเนินงานเกี่ยวกับอะไร ปัจจุบันเป็นอย่างไร ในประเทศไทยมีอยู่ที่ไหนดำเนินการเกีี่ยวกับอะไร  ขอบคุณคับ