เรียนปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

อาจารย์ครับ ตอนนี้ผมกำลังเขียนสถานะความเป็นบุคคลของวิสาหกิจข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยในรูปแบบขององค์กรที่แตกต่างกัน เช่น บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนฯ ซึ่งได้อธิบายลักษณะการก่อตั้งของรูปแบบเหล่านั้น ตามที่กฎหมายแต่ละฉบับกำหนด แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดของ LG ซึ่งผมคิดว่าจะเขียนหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจข้ามชาติในหัวข้อที่อาจารย์ให้มาดังนี้ก่อน

1. ความเป็นบุคคลของวิสาหกิจข้ามชาติ
- ได้เขียนในส่วนของลักษณะตามกฎหมายเสร็จแล้ว

2. นิติสัมพันธ์ของวิสาหกิจข้ามชาติกับรัฐบาลและเอกชน(ตามกฎหมายขัดกัน)
- ได้เขียนในส่วนของกฎหมายภายในในส่วนของนิติสัมพันธ์กับรัฐบาล / และกำลังเขียนในส่วนของกฎหมายขัดกันที่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์กับเอกชนแล้วบางส่วน

3. ทรัพย์สินของวิสาหกิจข้ามชาติ
- กำลังเขียนในส่วนของกฎหมายที่อนุญาตให้วิสาหกิจข้ามชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

4. ผลของความเป็นบุคคลและนิติสัมพันธ์ในต่างประเทศ
- ยังไม่ได้เขียน (ยังไม่เข้าใจประเด็นเท่าที่ควร)

ซึ่งผมได้เขียนข้อ 1 - 3 ไปบางส่วนแล้ว แต่สำหรับข้อ 4. ผมไม่ทราบว่าจะต้องเขียนลักษณะไหน และที่ผมเข้าใจเกี่ยวกับข้อ 4. คือ สรุปสาระสำคัญจาก ข้อ 1 - 3 มาใส่ไว้ในข้อ 4. ใช่ หรือไม่ ครับ

หลังจากที่เขียนหลักกฎหมายเหล่านี้เสร็จแล้ว ผมถึงจะลงรายละเอียดในส่วนของ LG และส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศต่อไป ไม่ทราบอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรครับ

ขอความกรุณาอาจารย์แนะนำด้วยครับ

ขอแสดงความนับถือ
จุฬาวุฒิ
คำตอบ

ขอโทษด้วยที่ตอบช้า งานก็ยุ่งตามปกติ จึงไม่ใช่สาเหตุที่ตอบช้า ที่ตอบช้า ก็เพราะกำลังตรึกตรองว่า ควรจะตอบคุณอย่างไรดี

อ.คิดว่า การเขียนไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้ทำความเข้าใจกันก่อนนั้น ก็ทำได้ แล้วค่อยมาปรับกันในภายหลังให้ตรงกัน ก็คงทำได้

แต่ทางที่น่าจะปลอดภัยนั้น ก็คือ การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเข้าใจระหว่างกัน แล้วค่อยไปเขียน แต่วิธีนี้ ก็จะยากหากไม่มีเวลามากกันทั้งสองฝ่าย

ในวิธีวิจัยปัจจุบัน จึงเสนอให้มี งานเขียนสั้นๆ  เพื่อส่งความเข้าใจให้กัน ดังที่เขาเขียนกันในโกทูโนนี้เอง การทยอยลงให้ อ.ได้อ่าน อ.ก็จะมีโอกาสแลกเปลี่ยน และเสนอให้แก้ไขและเพิ่มเติมได้ และคนอื่นๆ ก็จะมาช่วยแต่งเติมได้

ข้อเสนอแนะก็คือ ทำไมไม่ทะยอยเอาแนวคิดที่คิดในแต่ละประเด็นที่ว่ามา มาแลกเปลี่ยนกันดู เป็นทาบทามความคิดของกันและกัน