กีฬาซีเกมส์

กีฬาซีเกมส์ปิดเรียนไหมค่ะ
คำตอบ
not yet answered
ดินสอ 2 B

น่าจะ... หรืออาจจะ... ให้เป็นไปตามความเหมาะสมก็แล้วกันครับ

แต่ที่อยากให้เป็น เปิดครึ่งวัน อีกครึ่งวัน สำหรับกีฬา  ก็น่าจะดี

von

เดือนธันวาคมที่จนครราชสีมาปิดเรียนบางวัน

วรรณภา ตระกูลกิตติ

น่าจะปิดนะคะ

กฤติยา พรหมทา

ไม่แน่ใจค่ะ

ประเทศอะไรเป็นเจ้าภาพ