โดน tag คิดถึง

Tag คิดถึง   ต่อไปอีก สามท่านครับ

ผม ก็ Tag ไม่เป็น  แต่ โดน ดร แสวง  tag มา ครับ

คำตอบ