ขอคำปรึกษา

ผมชื่อชัยยงค์  สัมมเสถียร  เป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.ราชภัฏพระนคร ศูนย์โรงเรียนปทุมวิไล รุ่นที่ 1/1  ผมมีเรื่องจะเรียนปรึกษาท่านอาจารย์  ด้วยผมกำลังจะทำวิทยานิพนธ์  จึงจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ช่วยเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์พอที่จะรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ไหมครับ
คำตอบ