ทำไมไม่ตอบคำถาม

ขนมทองหยอดมีไหม  อยากกินมากครับ

เจษฎ์

คำตอบ