งานพัสดุ

จัดทำ webblog เรียบร้อยแล้ว

ขอขอบท่าน ผอ.ดิศกุล มากค่ะที่ให้ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ

คำตอบ
ยินดีด้วยครับกับความสำเร็จในการสร้างบล็อก