ทักทาย

  สวัสดีครับกลุ่มเม็กดำที่รัก

         ยินดีมากที่จะรู้จัก  อยากทราบว่าท่านตั้งกลุ่มขึ้นมามีจุดมุ่งหมายอันไดครับ  ทางการเมือง  หรือมีแนวคิดหลักการอันได  และเพื่ออะไรครับ

         หากกลุ่มท่านจะกรุณาช่วยเสนอแนะติชมผลงานนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ได้ของนักเรียนของครูโหลแห่งเฝืองปลาไหล ชุมพลบุรี  สุรินทร์  จักเป็นพระคุณยิ่งครับ  ..กระผม

                                     ครูโหล  24/10/2550

    

คำตอบ