โดน tag แล้วครับ

  • สวัสดีครับ
  • ผม tag คุณ กลิ่นฟาง ไว้ใน http://gotoknow.org/blog/intertwined/140428 นะครับ เพราะเห็นมีเขียนเรื่องให้ได้คิด น่าอ่านดีครับ

 

คำตอบ