KM ด้านไหนดีคะ

กราบเรียน อ.วิจารณ์  ที่เคารพ

ดิฉันเป็น ขรก.กทม.ค่ะ กำลังจะทำผลงานวิชาการ 7ว

เรื่อง การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ ของ กทม.ค่ะ

แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะ km ด้านไหนของผู้เกษียณฯ ดีค่ะ

ที่คิดไว้กลุ่มเป้าหมายจะเป็นระดับผู้บริหารค่ะ รบกวน

อาจารย์กรุณาให้คำแนะนำด้วยนะคะ เพื่อเห็นแก่

อนาคตสาวน้อยตาดำๆ นะคะ

กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

สุกัญญา (ก้อย)

คำตอบ