แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

           ดีใจมากที่ท่านสนใจงานการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน นักเรียนระดับมัธยมคงไม่มีปัญหาเรื่องการอ่านเหมือนกับประถม  การอ่านไม่ออกของประถมคืออ่านไม่ออกเลย  ไม่มีเสียงอ่านเวลาให้อ่าน

          ก่อนอื่นต้องขอโทษการใช้คำการเขียนอาจจะผิด  หรือไม่ได้หลักไวยกรณ์ด้านภาษา  ถ้าท่านอ่านแล้ว  ไม่เข้าใจ  หรืจะชี้แนะเพื่อให้ปรับปรุงพัฒนาส่วนใดครงไหน  จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอให้มีจุดหมายเดียวกันคือพัฒนากยภาพผู้เรียน ไห้เป็นคนดีมีความรู้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

             และขอให้อาจารญ์ติชมแสดงความคิดเห็นให้ด้วยเป็นคะแนนตัดสินนวัตกรรมระดับประเทศ  ท่านผู้หนึ่งที่จะเป็นคะแนนเพื่อเกียรติ  และชื่อเสียงของครูชุมพลบุรี ก็หวังได้แรงใจและแรงเชียร์จากเพื่อนครูของเราเพื่อให้ได้เป็น  1  ของประเทศ 

             ขอขอบคุณครับ

 

                    ครูโหล แห่งเมืองปลาไหล

                    เมืองชุมพลบุรี  สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่

 

คำตอบ