อะไรคือเรื่องคนชายขอบที่ข้าราชการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ควรทราบคะ ?

กำลังเตรียมไปบรรยายให้ข้าราชการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ  ผู้จัดตั้งหัวข้อว่า "คนชายขอบ"

น่าจะต้องพูดภายในเวลาไม่เกิน ๑ ชั่วโมงมังคะ

มีหลายเรื่องอยากพูดมากเลย

เลยขอความเห็นจากคนที่เรียกตัวเองว่า "คนชายขอบ" ว่า น่าจะชวนคนจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ คุยเรื่องอะไรดีกว่ากับคนชายขอบ ?

คำตอบ
  • ผมเคยเขียนไว้ อาจจะลองอ่านดูก่อนไหมครับที่ “ชายขอบ” ตัวตนและความหมาย และ คห.ที่ผมพยายามตอบเพื่อเติมเต็มในความคิดตัวเอง
  • แต่สำหรับผมแล้วคำว่า "ชายขอบ" ผมเน้นที่ "โอกาส" ครับ
  • หากแต่คนจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เท่าที่ได้ทำงานร่วมกัน เขาแบ่ง "ชายขอบ" ตามแนวคิด "ผู้ด้อยโอกาส" อยู่แล้ว แต่มักจะเหมารวมเอาเป็นกลุ่มอายุ จะชัดมากที่สุดคือกลุ่มคนพิการ ที่ไม่แยกตามอายุ ซึ่งก็เข้าใจครับว่าเพื่อง่ายต่อการจัดการ และมีความชัดเจนในแง่การกำหนดนโยบาย
  • แต่คน "ชายขอบ" ตามที่ผมให้ความหมายสำหรับตัวเองนั้น ย่อมไม่ผู้ยึดกับอายุ หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ตายตัว เป็นการผู้ยึดกับ "โอกาสที่ควรมี ควรได้ อย่างเท่าเทีมกัน" เสียมากกว่าครับ
  • หากผมมีโอกาสอย่างอาจารย์สิ่งแรกที่จะพูดคือ การให้โอกาสแก่คนชายขอบ โดยการเสริมแรงให้เขาได้พึ่งตนเองได้อย่างภาคภูมิใจในตนเอง ไม่ใช่การสงเคราะห์เขาอย่างที่ได้ทำ ๆ กันอยู่ เพราะการสงเคราะห์เป็นการทำร้ายให้เขาอ่อนเปลี้ยลงไปกว่าเดิมอีกในระยะยาวครับ
  • ยังยืนยันแนวคิดตนเองว่าเชื่อว่า "การสงเคราะห์" คนชายขอบนั้น เป็นการตัดพลังของตัวเขาเอง แต่การสร้าง/เพิ่มพลังให้เขาคือ การส่งเสริมให้เขารวมกลุ่มกันเพื่อภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตัวเขาเอง จนเขาพึ่งตนเองได้ จะได้ผลในระยะยาวครับ
  • ไม่ทราบจะเข้าประเด็นไหมครับ

                   ด้วยความเคารพ

                         "ชายขอบ"

Archanwell

ขอบคุณค่ะ

เข้าไปอ่านบันทึกของคุณชายขอบ ๑ รอบแล้ว นึกตรงกันหลายเรื่องค่ะ โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง "สงเคราะห์" ซึ่งมีผลลบทีเดียวต่อมนุษย์

กำลังคิดพล็อตที่จะพูดค่ะ พอนึกออกแล้วค่ะ

ชายขอบ

     อาจารย์ครับ ผมเขียนบันทึกเพิ่มเติมไว้ที่ การตัดพลังคนชายขอบด้วยการสังคมสงเคราะห์ ครับ