ความอึดอัดกับการแสดงความเห็นของผู้อื่นผ่านบล็อก

เรียนอาจารย์แสวงที่เคารพ

ผมได้อ่านข้อความของอาจารย์ในบันทึก เราจะเขียนอะไรใน gotoknow กันไปทำไม  ของผมแล้วมึนงงครับ โดยเฉพาะข้อความที่ว่า  ".. และผมใคร่ขอให้ท่านไปแสดงความคิดเห็นกับทีมประเมินโดยตรง ไม่ต้องผ่านบล็อกผม จะช่วยให้ผมจะอึดอัดน้อยกว่านี้ครับ.."

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอ้างอิงถึงบันทึกของอาจารย์ที่ไปทำให้อาจารย์ต้องอึดอัดได้ไหมครับ  เพราะนี่มันก็ผ่านมาตั้ง 7-8 เดือนแล้ว ผมจำไม่ได้ครับ เลยต่อไม่ติดครับ

คำตอบ

เรียน นายแพทย์มาโนช

ผมได้อ้างอิงรายงานการประเมิน สคส ของทีมประเมิน ที่เสนอโดย หมอวิจารณ์ ในบันทึกที่นำเสนอใน gotoknow

ผมอ้างข้อสรุปของหมอวิจารณ์และนำมาขยายความในมุมมองของผม ว่าการบันทึกนั้นเป็นข้อมูล ไม่ใช่ความรู้

ความรู้นั้นต้องอยู่ในตัวคน ระบบอินเตอร์เนต ไม่น่าจะ "รู้" อะไร มากกว่าเป็นที่เก็บข้อมูล

ท่านอ้างข้อสรุปจากบล็อกของผม ไปขยายความต่อว่า ทีมประเมิน ขาดวิสัยทัศน์เรื่องบทบาทของ gotoknow ในการจัดการความรู้

โดยเฉพาะ น่าจะเป็นการจัดการข้อมูล มากกว่าความรู้ ซึ่งผมก็เห็นด้วยในมุมนี้ว่า น่าจะเป็นเช่นนั้น

และผมได้เขียนบันทึกต่ออีกหลายเรื่อง ในประเด็นนี้

และ ผมไม่เชื่อว่า ทีมประเมิน ขาดวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้

แต่ถ้าท่านคิดเช่นนั้น ว่า ทีมประเมินขาดวิสัยทัศน์ ก็น่าจะไปแสดงความเห็นที่ทีมประเมินเอง (หรือ ในบันทึกของหมอวิจารณ์ ก็ยังได้) ไม่จำเป็นต้องอ้างจากบันทึกของผม

เพราะ ผมเพียงแต่เห็นด้วยในวิสัยทัศน์ของทีมประเมิน (ที่อาจแสดงว่าผมก็ขาดวิสัยทัศน์????)

 แต่ผมก็ไม่ใช่ต้นคิดในเรื่องนี้ ครับ

มาโนช

ผมคิดว่าน่าจะอ้างได้นะครับเพราะเนื้อหาที่ผมอ้างนั้น ผมก็ยกข้อความมาตรงๆ ไม่ได้ดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น การอ้างอิงถึงที่มาของเนื้อหานั้น ผมเองกลับถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่ควรปฏิบัติด้วย ซึ่งในที่นี้ผมไม่ได้อ้างต้นตอ แต่อ้างถึงบันทึกของอาจารย์แสวง ก็เพราะผมอ่านเจอในบันทึกของอาจารย์นี่ครับจะให้ผมไปอ้างที่อื่นก็ไม่ทราบจะทำยังไง

ผมอ่านในบันทึกของผมหลายรอบแล้วก็ไม่เห็นว่าผมจะบอกว่าอาจารย์แสวงเห็นด้วยกับผมแต่อย่างใด ทั้งในบันทึกของผมก็ยังไม่ได้อ้างชื่ออาจารย์ด้วย เพียงแต่อ้างที่มาของเนื้อหาที่ผมยก ซึ่งถ้ามีคนสนใจจะดูต้นตอ เพียงคลิกเข้าไปอ่านก็จะเห็นว่าอาจารย์แสวงไม่ได้คัดค้านอะไรกับทีมประเมิน ส่วนผู้ที่ไม่คลิกต่อก็ไม่น่าจะเข้าใจอาจารย์ผิดเพราะผมไม่ได้ยกชื่ออาจารย์มาอ้างให้บันทึกของผมน่าเชื่อถือแต่อย่างใด

อาจารย์ไม่น่าจะกังวลแต่อย่างใดนะครับ อย่างไรก็ตาม เพื่อขจัดความอึดอัดกังวลใจของอาจารย์ ผมได้เพิ่มเติมในบันทึกตามท้ายนี้   คิดว่าอาจารย์คงจะพอใจนะครับ ส่วนการจะไปลบหรือแก้ไขเนื้อหานั้น ผมคงไม่ทำครับ ผมยินดีรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำครับ ถ้ามันผิดก็ให้มันประจานผมไปอย่างนั้นเถอะครับ ผมรับได้ครับ

โดยความเคารพ
----------------------------

ขอแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 20 ตค.2550

สืบเนื่องจากการที่ผมวิจารณ์ว่าการประเมิน สคส ของทีมประเมิน ขาดวิสัยทัศน์ โดยอ้างอิงจากบันทึกของดร. แสวง รวยสูงเนิน นั้น  อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าดร. แสวง รวยสูงเนิน มีความเห็นเหมือนกับผม อันให้ท่านรู้สึกอึดอัดนั้น (จาก ความอึดอัดกับการแสดงความเห็นของผู้อื่นผ่านบล็อก) ผมใคร่ขอแจ้งให้ผู้อ่านทราบว่าความคิดเห็นนี้ "เป็นของผมผู้เดียว" โดยที่ดร. แสวง รวยสูงเนิน  ไม่ได้เห็นว่า ทีมประเมิน ขาดวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้แต่อย่างใด  ความเห็นในบทบันทึกนี้เป็นความเห็นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กับตัวท่าน เพียงแต่ผมอ้างอิงเนื้อหาจากรายงานการประเมินที่ท่านนำมาแจ้งเท่านั้น โดยที่ท่านเองก็เห็นพ้องด้วยกับความเห็นในรายงานดังกล่าว