เฉลยบันทึก "ทำงานกับคนมียี่ห้อ"

  • ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามอ่านบันทึกชองชุมชนคนชุดเขียว
  • เลยตามมาเฉลยค่ะว่าบันทึก "ทำงานกับคนมียี่ห้อ"  http://gotoknow.org/blog/supalukbi/27486 เล็กบันทึกไว้ในช่วงแรกที่เริ่มเป็น Blogger หน้าใหม่ค่ะ และไม่ได้ติดป้ายไว้ วันนี้ติดป้ายแล้วค่ะ "คนมียี่ห้อ คนชุดเขียว"
คำตอบ