ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นด่วนค่ะ

ขอสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะ  วันนี้มีคำถามอยากให้ทุกท่านช่วยเสนอความเห็น และบอกแนวทางการแก้ไขหน่อยคะ

ประเด็นปัญหา

ระบบการศึกษาไทย ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ขาดทักษะการรู้สารสนเทศ กล่าวคือ  ไม่สามาระระบุความต้องการสารสนเทศ ไม่รู้จักใช้เครื่องมือและกระบวนการค้นหาเพื่อระบุแหล่งสารสนเทศ ไม่สามารถประเมินและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าท่านเป็นบรรณารักษ์ระดับผู้บริหารของห้องสมุดโรงเรียนหรือห้องสมุดมหาวิทยาลัยซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัย ท่านจะมีแผนดำเนินการ / กิจกรรม อย่างไรเพื่อช่วยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกิดทักษะการรู้สารสนเทศ   

                                    ขอบคุณคะ
 

คำตอบ
not yet answered
นาย ธีรเวทย์ จั๋ว สิริสุวรรณกิจ

ผมไม่รู้ว่ากล่าวถึงเด็กรุ่นไหนนะครับ

อาจจะเริ่มจากที่ว่า การศึกษาที่เริ่มจากการป้อน

ไม่ได้สอนให้เด็กรู้จักคิด จึงไม่รู้จักขวนขวาย

ส่งผลให้ไม่ได้มีความกระตือรือล้นที่จะพึ่งระบบสารสนเทศ

ผมว่าคงต้องเริ่มจากการประสานงานกับคณาจารที่สอนนักศึกษา

ให้หัวข้อที่นักศึกษาต้องพึ่งการคนหาในห้องสมุดเบื่องต้นก่อน

ช่วงที่ผมเรียนปี 1 ผมก็โดนไม้นี้เลยจำต้องเข้าห้องสมุดอย่างไร้ทางเลือก

ช่วงแรกก็ให้ค้นแบบง่ายๆ ช่วงหลังก็ยากขึ้น

ต่อมายุกหลังก็ต้องคนใน internet

ไม่รู้ว่าแนวทางนี้จะช่วยเหลือได้บ้างหรือเปล่า

สรุป สร้างสถานการณ์ให้เขาพึ่งเราก่อน เขาก็จะมารู้จักเราเอง