ถ้ำเมืองออน

          "ถ้ำเมืองออน" เป็นถ้ำนมผา มีนมผาเป็นพระธาตุตั้งอยู่กลางลานในถ้ำ ผนังถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย สดใสแวววาวสกาวพร่างยามต้องแสงไฟ เย็นชื้น สบายใจ อยู่ในเขตหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางได้ทางรถยนต์ สะดวกตลอดปี ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 40 กม. ห่างจากบ้านผมประมาณ 3 กม. หากมีโอกาสก็เชิญไปเที่ยวนะครับ ด้วยความยินดี
          นอกจากนี้ก็ยังมีน้ำพุร้อน น้ำตกตาดเหมย หินคลอน ผาน้ำลอด วังเย็น ฯลฯ มีโอกาสก็เชิญไปเที่ยวนะครับ
คำตอบ