ผู้พิพากษา

ธงชัย

การที่จะเป็นผู้พิพากษานั้นต้องเรียนอะไรบ้าง..และต้องขึ้นไปเป็นลำดับขั้นตอนยังไง...เพื่อที่จะเป็นผู้พิพากษา

คำตอบ
not yet answered
การที่จะเป็นผู้พิพากษานั้นต้องเรียนอะไรบ้าง..และต้องขึ้นไปเป็นลำดับขั้นตอนยังไง...เพื่อที่จะเป็นผู้พิพากษา