มาเยี่ยม

เข้ามาเยี่ยมตามคำเชิญครับ แต่ยังไม่มีความคิดเห็น และยังไม่สร้างบล็อก และแพลนเน็ต เลยแสดงความคิดเห็นยังไม่ได้  (ไปได้ใครมานั่งข้างสร้างบารมีขนาดนั้น)

ขั้นต่อไป

1. ดูที่เมนูสีฟ้าข้างบน สร้างบล็อก

2. สร้างแพลนเน็ต

3.นำบล็อกเข้าแพลนเน็ตครับ

แล้วจะมาเยี่ยมใหม่ครับ

 

คำตอบ