น้ำชีช่วงร้อยเอ็ดไหลทะลักเข้าหมู่บ้านดอนแก้วทหารเร่งช่วยด่วนก่อนถูกปิดจากโลกภายนอก

น้ำชีช่วงร้อยเอ็ดไหลทะลักเข้าหมู่บ้านดอนแก้วทหารเร่งช่วยด่วนก่อนถูกปิดจากโลกภายนอก 

 วันนี้(12 ตุลาคม 2550)พ.อ.ยรรยง  หงษ์จุ้ย  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก สัสดีอำเภอทุ่งเขาหลวง ว่า ลำน้ำชีช่วงบ้านดอนแก้ว ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ลำน้ำชีสูงขึ้น 749 ม.รทก(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ฝั่งนาระดับน้ำ 739 ม.ทรก.ไหลลงสู่ลำน้ำชีไม่ได้  ประชาชนที่อาศัยริมฝั่งลำน้ำชีต้องรักษาระดับผิวถนน เพื่อการจราจร เพื่ออกสู่ภายนอกได้ โดยเฉพาะบ้านดอนแก้ว นายชัยยา จิตรเอื้อ นายก อบต.บึงงาม ต้องจัดสรรงบประมาณ ซื้อกระสอบทราย และทรายเพื่อปิดกั้งฝั่งขวามือของถนนขาเข้าหมู่บ้าน บางช่วงน้ำท่วมสูง 20-50 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถ เดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ ตนเองมอบหมายให้กำลังทหารเข้าช่วยเหลือทันที 15 นาย นายผดุงศักดิ์  สิงห์สั่งถ้ำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว ต.บึงงาม กล่าวว่า ประชาชนในหมู่บ้าน 65 ครัวเรือน ทั้งลูกเล็กเด็กแดง หญิงชาย ออกมาช่วยกันกรอกทราย ขนกระสอบทราย ช่วยกันอย่างเต็มความสามารถ แต่น้ำไหลมาอย่างมาก กำลังที่ดำเนินการ 2 วันเริ่มอ่อนล้า  จึงขอความช่วยเหลือ จาก พ.อ.ยรรยง  หงษ์จุ้ย ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ท่านสั่งการให้ทหารออกมาช่วยทันที 15 นาย  กำนันประยูร วิเศษวุธ ต.บึงงาม ให้ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร ผู้ช่วย แพทย์ เป็นกำลังเสริมทันที ส่วนนายก ชัยยา จิตรเอื้อ ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกมาช่วยอีกจำนวน 25 นาย รวมทั้งประชาชน อก ทั้งหมู่บ้าน เพื่อชะลอการท่วมถนน เพราะ 8 ปีที่ผ่านมาประชาชนต้องอพยพมาอาศัยบนพนังกั้นน้ำ ห่างไกลครอบครัว บ้าน รถ วัวควาย เป็นความทุกข์ของประชาชนที่ภาครัฐแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนายผดุงศักดิ์  สิงห์สั่งถ้ำ กล่าวว่า ถนนสายนี้ เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ ชลประทาน หน่วยงานอื่นทำนุบำรุงไม่ได้ อบต.ห้ามแตะต้อง แต่ความเดือดร้อนคือประชาชน 65 ครอบครัว เมื่อเร็วๆนี้ ทหารจัดสรรงบประมาณมาให้เสริมถนนให้สูงขึ้น  ชลประทานยังหวงก้างเหมือนเดิม หากมีความเป็นจริง กองทัพภาคที่ 2 ว่ามีงบประมาณช่วยเหลือจริง ขอให้ส่งลงเพื่อประโยชน์ของประชาชน ถนนสูงขึ้น 1 เมตร น้ำไม่ท่วม ส่วนนาข้าวเสียหายประชาชนมีความชาชินเสียแล้ว  ประตูระบายน้ำเช่นเดียวกัน กุดแขแซ ประตูปิดไม่สนิทแต่เปิดสะดวก ทำไว้เพื่ออะไร เสียดายงบประมาณ และเงินเดือนคนที่มานอนเฝ้า เดือนละหลายหมื่นบาท หากบำรุงรักษาไม่ได้ปล่อยให้เป็นฝายน้ำล้นแบบตามบุญตามกรรมดีกว่า ขณะที่รายงานข่าว ระดับลำน้ำชีสูงขึ้นตลอดเวลา วัชรินทร์ เขจรวงศ์208 หมู่ที่ 2 บ้านสามแยกตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.0-6850-2416 โทรสาร.0-4351-8449[email protected],[email protected]http://www.watcharin101.net/ 
คำตอบ