การใช้งาน GSP

การใช้ GSP อญยู่ในช่วงระดับการศึกษาใดบ้าง

เรื่องที่ใช้ครอบคุมทุกเรื่องใน Mathematics หรือไม่

คำตอบ
not yet answered
NK99

ใช้ได้ทุกคน ทุกระดับที่ถามมา แต่ไม่ทุกเรี่องในวิชาคณิตศาสตร์ แต่ไม่แจ๋วในการแสดงผลทาง IE ต้องรอผู้พัฒนาต่างประเทศ(USA)ปรับปรุง ใช้ร่วมกับ JaVa ได้