อาหาร

" แกงส้มดอกแค แก้ไข้หัวลม " มักจะเป็นคำพูดติดปากที่ได้ยินคุ้นหูกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งจริง ๆ แล้วแกงส้มนั้นสามารถใช้ผักต่าง ๆ ได้หลากหลายชนิด เช่น แกงส้มผักกระเฉด แกงส้มผักบุ้ง แกงส้มถั่วฝักยาว เป็นต้น และแกงส้มยังมีคุณค่าด้านเป็นยาปรับสมดุลของร่างกายได้ตามหลักของการแพทย์แผนไทย

โดย.ไกรสร สุรินทร์ กลุ่มร้องวัวแดง 1 ศรร.แม่ออน

คำตอบ
not yet answered
จันทร์แก้ว แก้ว วิลยะกูล

น่าสนใจและได้รับความรู้ อยากให้นำเสนอให้หลากหลายมากกว่านี้ค่ะ