วันตำรวจแห่งชาติร้อยเอ็ดมอบประกาศเกรติคุณให้ผู้ทำงานด้วยความสำเร็จ

วันตำรวจแห่งชาติร้อยเอ็ดมอบประกาศเกรติคุณให้ผู้ทำงานด้วยความสำเร็จ วัชรินทร์ เช้าวันนี้(12 ตุลาคม 2550)พล.ต.ต.คนิสร น้อยนารถ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นำนายตำรวจ และตำรวจในสังกัด มีนายพินิจ พิชยกัลป์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.ยรรยง หงษ์จุ้ย ผู้บังการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ข้าราการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานวันตำรวจแห่งชาติโดยส่วนภูมิภาคจัดพร้อมกันวันนี้ทั่วประเทศ โดยประกอบพิธีถวายภัตราหารพระสงฆ์ 9 รูป การมอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสอบสวนดีเด่น ปี 2550 และคณะกรรมการตำรวจ พร้อมมีผู้ร่วมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือกิจการตำรวจ ด้วยตำรวจ และหน้าที่ของตำรวจในสมัยโบราณ ในศิลาจารึก เมื่อปี พ.ศ.1918 หรือเมื่อ 362 ปีที่ผ่านมา อันอยู่ในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีจัดให้เป็นวันตำรวจแห่งชาติ และในส่วนภูมิภาคมีการจัดในวันนี้  วัชรินทร์ เขจรวงศ์208 หมู่ที่ 2 บ้านสามแยกตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.0-6850-2416 โทรสาร.0-4351-8449[email protected],[email protected]http://www.watcharin101.net/
คำตอบ