เก่งจริงนะ

 

ได้ข่าวว่าการบ้านทุกวิชาของกลุ่ม 6 รุ่งอรุณเสร็จแล้วจริงรึ....ยินดีด้วย ขอให้ a a a a a a a โม้ด...

คำตอบ
not yet answered
กลุ่มที่ ๖(รุ่งอรุณ)ศูนย์การเรียนรู้เชียงใหม่ ๑

เสร็จก่อนแต่ให้กลับมาแก้ไข  ก็เหมือนไม่เสร็จนั่นแหละป้าเยาว์เอ๋ย  ข้อมูลแต่ละชิ้นแต่ละหน้า  มิใช่ว่าจะนึกเขียน ปลุกปั้นโดยอิงในหนังสือได้  ต้องเสียพลังงานนำเข้าของชาติ  กว่าจะได้ชิ้นงาน  โทรศัพท์ถามก็ไม่ได้ข้อมูล อีเมล์ก็ไม่ได้เนื้อหา  ต้องบุกเข้าไปพื้นที่ชุมชนที่กลุ่มทำวิจัย  ถึงจะได้ข้อมูล  ไม่งั้นเขียนงานไม่ออก  ไม่เห็นภาพ  ไม่มีแรงบันดาลใจ  เดี๋ยวนี้ยังค้างวิชา การบริหารจัดการกองทุนการเงิน (กลุ่มกำลังจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่า "กองทุนการเงินชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองบ้านป่าไม้แดง"  มุ่งให้คนในชุมชนและนักศึกษา ตระหนัก และ เกิดทักษะ ในการออม  จากเงินคนละเล็กละน้อย เกิดผลเป็นสวัสดิการให้คนในชุมชน  เกิดการหมุนเวียนใช้จ่ายภายในกลุ่ม Cruster ในชุมชนไปจัดการกลุ่ม  เมื่อแต่ละกลุ่มย่อยมีเงินทุนที่จะไปลงทุนสร้างนวัตกรรมของตน จากการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของคนในชุมชน  ก็จะเริ่มเห็นภาพวิสาหกิจชุมชน ชัดขึ้น) สิ่งที่จะตามก็เป็นรายงานกลุ่ม หลักวิสาหกิจชุมชน , การจัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน , การแปรแผนแม่บทชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งที่กล่าวมานี้ ยังไม่ได้เริ่มเขียนเป็นรายงาน ชิ้นงานที่เป็นกระดาษ  เลยนะ  นัดกันในวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๐ เวลาพลบค่ำ

ธีรกานต์/รายงาน