แก้ไขปัญหาPostNuke

ผมมีปัญหาในการติดตั้งโมดูล ContentExpress ผ่านระบบเครือข่าย Internet พอติดตั้งปรากฏว่ามีข้อความขึ้นว่า Table creation failed - nuke_ce_contentitems  ทำให้ไม่สามารถใช้โมดูล ContentExpress ได้มีปัญหาในการลงข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง

ขอความกรุณาให้คำแนะนำด้วย  หรือไม่อาจารย์มีโมดูลใดที่สามารถใช้เช่นเดียวกับโมดูล ContentExpress ช่วยบอกให้ผมทราบด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่าง

นายเพิ่ม

คำตอบ
not yet answered
นาย บรรเจิด พุ่มพันธ์สน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

ไม่ว่าจะเป็น Module ตัวใดก็แล้วแต่ถ้ามีข้อความขึ้นว่า Table creation failed หมายถึง โปรแกรมไม่สามารถสร้างตาราง (Table) ดังกล่าวได้ ซึ่งก็หมายความว่าในฐานข้อมูลนั้นมีอยู่แล้ว  ให้ทำการลบตารางที่มีอยู่เดิมก่อน โดยการลบถ้าเรามีความรู้เรื่องคำสั่ง SQL ก็เข้าไปลบได้เลยแต่โดยมากเราจะใช้โปรแกรม Php Myadmin ลบครับ

    จากนั้นให้ลองติดตั้งไปใหม่

     การติดตั้งเราจะต้องเลือกไปวางให้ตรงกับ ตำแหน่ง folder ของ PostNuke  ด้วย ข้อเสียของ PostNuke คือ ไม่สามารถแจ้งให้เรารู้ได้ว่า มันไม่ตรงตำแหน่งของโปรแกรม ฉะนั้นเราต้องระวังในเรื่องตำแหน่งของ folder ด้วย