สอบถามหน่อยครับ peepu

การเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เช่น ถ้าผู้นั้นอยู่ระหว่างการถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย  สามารถเลื่อน

1. ขั้นเงินเดือนประจำปีได้หรือไม่

2. เลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นได้หรือไม่ เช่น จาก ระดับ 7 ว. เป็น 8 ว.

คำตอบ