การพัฒนาออกแบบป้าย

ป้ายที่ว่าเป็นป้ายชนิดอะไรค่ะ
คำตอบ