การทำผลงานทางวิชาการคณิตศาสตร์ป.1

เรียน  อาจารย์

         กรุณาแนะนำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นป.1 ตอนนี้เริ่มทำผลงานยังหาแนวทางไม่เจอเลยสับสนไปหมด  คิดไม่ออกว่าแบบฝึกควรทำอย่างไรดีช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

คำตอบ

ยินดีค่ะ  อาจารย์

ให้ชื่อ  ที่อยู่มานะ

เรื่องที่สนใจ  อยากจะทำและแก้ปัญหา  นักเรียนเป็นสำคัญ

ทำผลงานวิชาการคณิต ป.3เรื่องการบวกการลบ  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะแต่ขาดผู้ชี้แนะ  ขอความกรุณาให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับ  ขอบคุณครับ
ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

สวัสดีค่ะคุณณรงค์ วงษานนท์

 

ทำผลงานวิชาการคณิต ป.3  เรื่องการบวกการลบ  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

ยินดีให้คำปรึกษาและอ่านผลงานส่งมานะค่ะ

การเป็นครู ป.1 นั้นไม่ใช่ว่าเป็นได้ทุกคนไปนะคะ การสอนต้องทำตัวเป็นแม่คนที่ 2 ในขณะที่อยู่โรงเรียนนักเรียน 45 คน คือลูกของเราที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ การสอนต้องสังเกต ก่อนสอน ขณะสอน หลังสอน นักเรียนมีความแตกต่างกันอย่างไร เริ่มจัดการเรียนรู้โดยการแบ่งเด็กเก่งอ่อนปานกลางรวมอยู่ด้วยกัน สอนโดยการเพื่อนช่วยเพื่อน มีผู้นำและผู้ตาม ครูจัดสื่อการเรียนรู้เหมาะกับวัย ขณะนี้มีเด็นสมาธิสั้นรวมอยู่ด้วยครูต้องสนใจเป็นพิเศษ สอนแบบบูรณาการอ่าน พูด ฟัง คิด และเขียนแสดงผลงาน ชมเด็กอ่อนบ้างเพื่อเป็นกำลังใจ โจทย์ปัญหาต้องสอนการอ่านคล่อง หานิทาน หาหนังสือ แต่งนิทานเกี่ยวกับตัวนักเรียนในห้องเพื่อเป็นแรงเสริมว่ามีชื่อเราด้วยจะทำให้อย่ากอ่าน ให้นักเรียนแต่งเองจากภาพโดยการวาดเองหรือใช้แผ่นโฆษณามาติดแล้วแต่งโจทย์สั้นๆก่อนไม่ใช่เป็นแบบฝึกของครูหมดจะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่แท้จริง เด็กบางคนเก่งกว่าครูอีกอธิบายสอดคล้องกับภาพแต่เขายังอ่านเขียนไม่คล่องครูต้องคอยช่วย การทำผลงานทำสอนให้เกิดผลจริงไม่ใช่ทำเพื่อส่ง หรือแต่งโจทย์ร่วมกันทั้งห้องก่อนเด็กบอกครูเขียนและช่วยกันหาคำตอบขณะสอนโจทย์เริ่มแรกๆช่วยกันหาคำตอบ แล้วจึงให้เด็กทำเอง ฝึกแต่งปากเปล่าทุกวันก่อนสอนวันละ 1 ข้อ

เรียนอาจารย์เสน่ห์

อยากให้ช่วยแนะนำแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นป.1 ซึ่งตอนนี้ดิฉันได้เริ่มทำไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ไม่แน่ใจว่าที่ทำมานั้นมีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด จึงอยากได้ตัวอย่างและแนวทางจากอาจารย์คะ

ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

ครูเสน่ห์จะส่งไปให้ที่ไหนได้คะ ขอบคุณที่ติดตามงานครูเสน่ห์ มาตลอด ลองเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดเสาร์อย่แล้วหรือก็เข้ารับการอบรมที่สมาคมคณิตศาสตร์จะเปิดช่วงเมษายนทุกปีคณาจารย์ดีมากเป็นที่ปรึกษาเราได้เราต้องสอนและวิเคราะห์ควบคู่ด้วยแต่ถ้าคิดว่าทำเพื่อส่งผลงานคิดผิดค่ะ สอนนำผลจากเด็กมาเขียยรายงานการใช้และหาผู้เชี่ยวชาญตรวจ เราจะได้งานอีกมากมาย ครูเสน่ห์ เข้ารับการอบรมจากสมาคมตั้งแต่ ปี 2537 จนถึงปัจจุบันได้เทคนิคมาสอนเด็กหลากหลายพร้อมเผยแพร่ได้ดว้ยความภูมิใจส่งช้าแต่แน่น ส่งเร็วแต่พลาด

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

จะลงรูปกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ โดยการใช้สื่อหลากหลายที่เรียนแล้วเด็กรักวิชาคณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนพัฒนาเพิ่มขึ้น ลองศึกษาจากรูปกิจกรรมดูนะคะ ไม่ใช่ใช้แต่แบบฝึกเท่านั้น ไม่มีสิ่งจูงใจในการเรียน กิจกรรมเรียนปนเล่นได้ผลมากไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ยิ่งเป็นเด็ก ป.1แล้วจะชอบหยิบชอบจับและฝึกคิดตามโดยไม่รู้ตัว

รบกวนส่งมาที่ [email protected] นะคะ ขอบคุณมากคะ

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

ขอบคุณค่ะที่เปิดดูทุกวัน เอกสารไม่มีในคอมต้องส่งทางไปรษณีย์

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

โครงการรักการอ่านก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำผลงานวิชาการทางคณิตศาสตร์เช่นกัน

นักเรียนอ่านไม่ออกหรืออ่านไม่คล่องก็เป็นปัญหาในการสอนคณิตศาสตร์เช่นกัน ในการแปลความ ตีปัญหาจากโจทย์ หรือสอนโจทย์ปัญหา ว่าจะหาวิธีทำได้อย่างไรจึงจะได้คำตอบมาอย่างถูกต้อง การฝึกนักเรียนรักการอ่าน ควบคู่กับกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อนช่วยเพื่อน จัดมุมรักการอ่านในห้องเรียน มุมรักการอ่านในที่ว่างระหว่างชั้นเรียนในสายชั้นของตนเอง ให้นักเรียนใช้เวลาว่างเข้ามุมรักการอ่าน โดยมีคณะครูร่วมด้วยช่วยกัน คอยให้คำปรึกษาหรือกิจกรรมพี่สอนน้องในรายการเด็กเรียนอ่อน (ดูได้จากภาพกิจกรรมไฟล์อลบั๊ม กิจกรรมหลากหลาย หรือในวรสาร สพท.กทม.เขต 2 จะนำเผยแพร่จากกิจกรรม โครงการรักการอ่านกับการบูรณาการคณิตศาสตร์ )ป.1 ครูแต่งนิทานคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนพูด ครูเขียน เด็กวาดภาพ ติดผลงาน แล้วช่วยกันอ่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากเรื่องที่แต่ง ครูช่วยต่อเติมส่วนที่ขาดบกพร่อง ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองบริจาคหนังสือนิทาน บ้านโรงเรียนช่วยอย่างต่อเนื่อง ผลจะเกิดกับนักเรียน ปูพื้นฐานสู่กระบวนการคิดขั้นสูงต่อไป

การสอนคณิตมีแต่การฝึกคิดและหาคำตอบ ไม่อ่านก็หาคำตอบได้ไม่ต้องใช้กิจกรรมการอ่านเข้ามาด้วย ป.1 มีนิดหน่อย ถ้าจะใช้ๆอะไรฝึกเพราะเด็กต่างจังหวัดวางกระเป๋าแล้วก็เล่น ไปบ้านก็เล่นขี่จักกระยานเล่นสนุก เช้าก็หยิบกะเป๋าไปเรียนการบ้านก็ไม่ทำ ผู้ปกครองบอกว่าเรียนๆไปก็จบภาคบังคับเอง ช่วยแนะกิจกรรมหน่อยครับที่จะทำให้เด็กรักคณิตได้ ผลสัมฤทิ์ก็เขียนผลงานไม่ได้

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

ขอบคุณค่ะที่ติดตามอ่านและถาม : โครงการรักการอ่านของสถานศึกษามีความสำคัญมากเด็กจะทำโจทย์ได้หรือไม่ต้องอ่านออกอ่านคล่อง ถ้าอ่านไม่ได้ตีโจทย์ไมออกจะตีปัญหาแปลงโจทย์ เป็น บวก ลบ คูณ และหาร ได้อย่างไร หาคำตอบก็ไม่ได้ จัดกิจกรรมเช่น เกมการศึกษา แต่งนิทานง่ายๆเรื่องรอบๆตัวนักเรียน จะเป็นเรื่องที่เด็กสนใจแทรกเนื้อหาคณิตศาสตร์ลงไป การจัดกิจกรรมโครงการใดๆขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่เห็นความสำคัญ ฝึกแต่งโจทย์ง่ายๆและฝึกอ่านวันละข้อ 2ข้อ เก่งได้นะคะ เช้ามาครูอาจเห็น การเปลี่ยนแปลง " ครูขาวันนี้มีอะไรให้พวกเราเล่นอีก ครูครับวันนี้พวกเราจะแต่งโจทย์อะไรดีครับ หรือวันนี้จะแข่งคิดเลขกี่ข้อดีคะ"เกิดจากกิจกรรมเกมการศึกษาเรียนปนเล่นแทรกเนื้อหาในบทเรียนการอ่าน การหาคำตอบ ครูจะดีใจอย่างบอกไม่ถูก ลองซิคะ สนุกทั้งครู ทั้งนักเรียน ผลสัมฤทธิ์เสนอผลงานได้อีกด้วย โชคดีนะถ้าเป็นครูยุคเศรฐกิจพอเพียง ขยัน ประหยัด สอนกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

ครู ป.1 อยากทราบอะไรถามไปจะตอบให้ถ้าต้องการคำแนะนำ ขอบคุณที่สนใจผลงานเด็กๆ

เกณฑ์การจัดทำผลงานรุ่นใหม่ครูเสน่ห์อยู่กรุงเทพฯพอจะเล่าให้ครูต่างจังหวัดทราบบ้างได้ไหม ตอนนี้ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเลยครูชำนาญการพิเศษ สอน ป.6 สังคมศึกษาฯ เขาว่ายากก่วาเดิม ขอบคุณล่วงหน้า

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

ขอบคุณที่สนใจติดตามผลงาน

การทำผลงานรุ่นใหม่ : ขอให้คุฯครูทุกคนรีบทำผลงานในเกณฑ์เก่าก่อนคนใดที่ยังไม่ได้ยื่นไว้ในช่วงเดือนเมษายน ไม่ต้องตกใจ เกณฑ์ใหม่ไม่ยากอย่างที่คิดแต่ง่ายสำหรับผู้ที่ได้ปฏิบัติงานเพื่อนักเรียนอย่างแท้จริง ทำผลงานไปเรื่อยๆ เช่น ทำแผนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ทำอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน และนำไปทดลองใช้ให้เกิดผลดี หรือนำไปขยายผลหรือเผยแพร่มาแล้วมีผลงานที่ประจักษ์ รายละเอียดจะอยู่ในเว็ปของ กคศ. ครูที่ทำผลงานไม่ผ่านส่วนมากทำเพื่อส่ง แต่ขาดการทำเพื่อใช้สอนจริง ทำให้ไม่ผ่านเป็นจำนวนมาก ขอให้กำลังใจ ครูที่กำลังรวบรวมผลงาน เป็นรูปเล่ม หรือสรุปผลงาน แต่ถ้าใครยังไม่ได้ลงมือทำผลงาน 30% ควรรีบเร่งหน่อย มีอะไรที่จะให้ช่วยยินดีค่ะ

ได้เปิดอ่านเกณฑืของกคศ.แล้วยากเหมือนกันแต่ไม่เครียสเพราะพร้อมเมื่อไรก็ส่งทำกับเด็กๆได้ผลก็เผยแพร่และเก็บเอกสารส่งได้ ขอบคุณมากที่แนะนำ

คุณครูเสน่ห์ เป็นแม่น้องปาล์มค่ะ (ดญวัลย์ลิญา ศรีนิเวศน์ 1/3) น้องไม่เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์อย่างมากค่ะ จะสอนน้องอย่างไรให้เข้าใจมากขึ้น และสนุกกับการเรียนเลข

ต้องฝึกฝนจากทางบ้านอย่างไรค่ะ เพราะการสอนของทางบ้านน้องบอกว่าไม่เหมือนที่โรงเรียนเลยค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

เรียนคุณแม่ค่ะ

การสอนเลขที่บ้านไม่ยากมากเพราะที่โรงเรียนคุณครูสอนให้ดูบนกระดารดำแล้วและทำตัวอย่างดูพอนักเรียนเข้าใจแล้วก็ให้ทำแบบฝึกในสมุดและในหนังสือเรียน คนไหนไม่เข้าใจก็ให้ยกมือถาม นอกเสียจากพอครูอธิบายเขาจะไม่ฟังและรีบลอกตัวอย่างที่ครูเขียนให้ดูพอกลับมาบ้านก็เลยงง คุณแม่ก็สอนเชิงเล่นกับอุปกรณ์ในบ้านเช่นในครัว ในหอ้งนอน บนโต๊ะรับแขกนำมาบวกนำมาลบกันบ้างที่ละ 1,2,3 จำนวน ตามแบบฝึกในเล่มคิดเลขเร็วสีส้ม จะเป็นเลข 3 ตอน ขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่ใช้คำถามอย่างไรที่จะเข้าใจง่ายที่สุด สอบภาคเรียนที่ 1 สอบบวกลบไม่เกิน 20 มีโจทย์ปัญหา 20 ข้อ และ ทักษะ 30 ข้อ คุณครูสอนเสริมเกินความรู้ที่จะสอบในหลักสูตรภาคเรียนที่ 1 คุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะ ครูจะออกจดหมายถึงผู้ปกครองฉบับที่ 3 เรื่องการสอนคณิตศาสตร์ที่บ้านกับการใช้ความสังเกตที่ผู้ปกครองมองเห็นได้ว่าลูกได้พัฒนาขึ้น ขึ้นอยู่กับความสนใจหรือคุยกันระหว่างเรียนมากกว่า ทบทวนสอบตามจดหมายฉบับที่ 2

สัปดาห์ห้องสมุดเมื่อวันศุกร์ที่ 11ก.ย.51

คุณครูคะหนูได้ชมน้อง ป.1 แสดงการเล่านิทานประกอบท่าทาง เรื่องเพียงกับพอ เป็นนิทานที่ครูสอนหนูตอน ป.1 ปีนี้น้องๆแสดงได้ดีมากสมจริงจำเนื้อเรื่องได้แม่นยำแสดงได้ดีมากค่ะขอชื่นชม

ขอทำเบบหัด ป.4

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

หนูพรชนกคะ

หนูอยู่ป.4 / อะไรคะ เดินมาหาครูซิคะจะทำแบบฝึกหัดอะไร /เล่มที่เท่าไร ที่คุณครูมีมากมาย มาซิคะไปเล่นกับน้องๆ ป.1 เห็นไหมคะหนังสือที่คุณครูวางไว้ในห้องสมุดโรงเรียน ยุงเหยิงทุกวันเลยรวมทั้ง นิตยสาร Kids and School คุณครูดีใจมากที่มุมหนังสือครูมีเด็กๆไปใช้บริการทุกวันรวมทั้งมุมป.1ด้วยมีพี่ ป2,ป.3,ไปเล่นสนุกกับน้องป.1ดูแล้วมุมมินิมาร์ทของสายป.1มีชีวิตจริงนะ หนูไปหาครูนะจะให้ทำแบบฝึก

คุณครูครับผลการสอบออกเมื่อไรครับ

หมีฟูจะไปอยู่กับตาที่บ้านสวนอยากทราบผลการสอบขอถามคุณครูที่ตรงนี้จะได้ทราบผลอีกกี่วันครับผมจะกลับมาเปิดดูในวันที่ 15 ตุลาคมได้นะครับ ขอบคุณมากครับ

ปิดเทอม

ครูเสน่ห์อยู่บ้านหรือเปล่าครับขอให้ช่วยแนะนำการจัดทำผลงานทางวิชาการขอเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น มีงานบ้างแล้ว ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ จะนัดอีกทีนะครับ มีเพื่อนอยู่ที่พระยาประเสริฐฯ บอกว่าครูใจดีเป็นกันเองไม่ปิดบังเปิดกว้างกับทุกคน

เรียนอาจารย์

กรุณาแนะนำแบบฝึกทักษะการบวกและลบคณิตศาสตร์ชั้นป.1 ตอนนี้เริ่มทำผลงานยัง คิดไม่ออกว่าแบบฝึกควรทำอย่างไรดีช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

ตอบแบบภาพรวมนะคะ

แบบฝึกมีหลายแบบ เช่นแบบฝึกเป็นแบบฝึกหัด (ใช้แล้วทิ้งเลย)แบบฝึกในลักษณะเกมการศึกษา(เล่นแล้วเล่นได้อีก) หรือแบบฝึกในลักษณะหนังสือนิทาน อ่านแล้วอ่านอีกแสดงบทบาทสมมุติได้สนุกอีกด้วย( แบบวรรณกรรมไปดูที่ประสานมิตรมีหลากหลายกิจกรรม)ลองเปิดของครูดูในตัวอย่างที่ครูลงไว้ในชุดวรรณกรรมจะบอกที่เปิดไว้ให้ลองพริ้นออกมาดูได้ หรือแบบตัดเป็นตัวเลขฝึกทักษะฝึกเล่นปนเรียน ดูไฟล์อัลบั๊มของครู บางทีอาจจะมีแนวคิดได้ดีกว่า ขอบคุณที่ติดตามงานมาตลอด

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

คุณแม่น้องพันธ์ผราโทรถามเรื่องผลสอบ

ครูไปเอาคะแนนมาแล้วค่ะ

ไทย 47 คณิต50 วิทย์ 43 สังคม 42 สุขศึกษา 46 ดนตรี 46 การงาน 45 อังกฤษ40 (ทุกวิชาคะแนนเต็ม 50ในภาคเรียนที่ 1) จะนำไปรวมปลายปี อีก 50 รวมเป็น 100คะแนน ตัด 8 เกรดค่ะ โชคดีนะคะ

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

หนูพันธ์พรา

ผลการสอบตอบแล้วค่ะจดเอาเองนะคะ

เรียนคุณเสน่ห์

ได้ติดตามงานของคุณมาตลอดรวมทั้งอ่านประวัติโดยย่องานคุณเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แต่คุณจบเอกเกษตร ขอชื่นชมผลงานที่ได้รับรางวัลและได้อ่านในนิตยสารของเดือนสิงหาคมใน~K.S ดีมากค่ะ

สวัสดีค่ะครูเสน่ห์

ขอความกรุณาแนะนำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นป.6 หน่อยนะค่ะ เนื่องจากตอนนี้จะเริ่มทำผลงานแต่ยังไม่มีแนวทางในการทำเลย สับสนไปหมด คิดไม่ออกว่าแบบฝึกควรทำอย่างไรดี ขอตัวอย่างดูหน่อยนะค่ะ

อยากทำเรื่อง หรม. ทศนิยม หรือเศษส่วนก็ได้ค่ะ รบกวนส่ง mail มาที่ [email protected] นะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

สวัสดีค่ะยินดีค่ะ

การทำผลงานถ้ายังไม่เริ่มเลยก็คงไม่ทันรุ่นส่งเดือนมีนาคมหรือเดือนกันยายน 52 เพราะถ้าจะส่งตอนนี้ต้องเสร็จบท 1-5 แล้วหาผู้เชี่ยวชาญช่ายอ่านแล้วค่ะคณิตศาสตร์ไม่ง่ายอย่างที่คิด วันเสาร์ - อาทิตย์ ลองมาที่ ม.ประสานมิตร มาเลือกดูตัวอย่างมีมากมายหลากหล่ายเรื่องปริญญานิพนธ์ใหม่ๆมีให้เลือก แล้วนำไปปรับให้เข้ากับกิจกรรมของเราจะแน่นกว่าที่จะมาขอตัวอย่างนิดหน่อยไปดูลงทุนเดินทางมาเปิดกว้างการศึกษา มีบางจังหวัดเช่ารถตุ้มาค้นหากันน่าชื่นใจครูเสน่ห์ก็ไปบ่อยหาดูสื่อเล่นๆเพื่อนำไปสอน ผลงานร่นใหม่ก็ยังไม่แน่นอนแต่ร่นเก่างวดที่ส่งรุ่นสมัครวันที่ 15 พฤษจิกายน 51 เป็นครั้งสุดท้าย

คุณครูค่ะ คณิตศาสตร์ของป 1 เทอม 2 ที่เป็นเล่มแบบฝึกหัด ถ้าเอามาลบแล้วมั่นทำเรื่อย ๆ หรือจะดูใน เล่มค่ะ ภาษาอังกฤษ ให้น้องเรียนจะเป็นแบบฝึกหัดที่โรงเรียนสยามหรืออย่างไรค่ะ ภาษาไทยต้องหัดอ่านใช่ไม๊ค่ะ น้องเป็นคนพูดเก่งมากทำอย่างไรดีค่ะ ถ้าย้ายน้องไปนั่งข้างหน้าห้องได้ไหมค่ะ น้องไม่ค่อยสนใจเรียนเลยค่ะ ชอบเล่นค่ะ ถ้าจะให้น้องทำข้อสอบได้ จะให้น้องเข้าใจอย่างไรดีค่ะ

ขอคำแนะนำ

ดิฉันไปศึกษางานในหอสมุดแห่งชาติพบผลงานของอาจารย์ในชั้นแนะนำหนังสือดี สนใจมากขอโทรคุยที่บ้านได้ใหมคะสนใจอยากไปขอดูชิ้นงานที่โรงเรียน ดิฉันอหอสมุดมาดูทั้ง 6 เล่มนำมาศึกษาที่บ้าน โทรไปบ้านคงไม่รบกวนมากนะคะ

ได้ไปถ่ายเอกสารผลงานของคุณครูมาจากหอสมุดแห่งชาติในชั้นแนะนำหนังสือใหม่เจ้าหน้าที่แนะนำดีมากนะคะว่าเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มีอยู่ที่นี่ ถ่ายเอกสารเล่มรายงานมาด้วย เพราะผ่านการทดสอบด้านที่ 1 ทางคอมพิวเตอร์แล้วให้แก้ไขผลงานภายใน 1 ปี แล้วส่งใหม่ ดิฉันขอให้คุณครูเสน่ห์เป็นที่ปรึกษาการเขียนนิทานเด็กๆได้ไหมคะจะโทรมาถามนะคะ หนังสือทุกเล่มของอาจารย์น่าอ่านทั้งนั้นเหมาะสมกับนักเรียน ป.1แบบฝึกที่ส่งไปตกมีข้อสังเกตุว่าแบบฝึกไม่น่าสนใจ

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

ยินดีเสมอค่ะ 0865000026 อีกกิจกรรมก็เปิดดูที่ไฟล์อัลบั้มของครูเสน่ห์ ป.1เด็กรักครูสนุกลองทำดูซิคะจะเป็นขวัญใจของลูกๆทั้งโรงเรียน ถ้ามีเด็กเพียง 10 คนสบายมากครูเสน่ห์ มีเด็กๆน่ารักเกิน 40 คน /ห้อง ยังสอนไม่เหนื่อยเลย ลองเปิดดูนะสนุกจริงๆ

ได้เปิดไฟล์อัลบั้มของครูดูแล้วเหมือนเด็กๆเล่นขายของน่าสนุกดีนะคะ เอจะผลิตสื่อได้เพียงพอกับนักเรียนอย่างไรดีคะแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์

อาจาร์ที่โทรมาหาปรึกษาเรื่องเอกสาร ป.1ในวันที่ 15 กค.ต้องการตัวอย่างคณิตศาสตร์ ป.1 เตรียมไว้ให้แล้ว บอกที่อยู่ไปจะส่งมาให้ไม่คิดเงินนะเรามีจิตรสาธารณะเพื่อการศึกษากับเพื่อนครูทุกคนยิ่งอยู่หางไกล กทม.เต็มใจที่สุดเลย

คุณครูคะอยากได้ตัวอย่างนวัตกรรมคณิตป.1 บ้างค่ะ รบกวนส่งมาทางe mail ได้ไหมคะ [email protected]

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูอ้อย

รบกวนขอโตวอย่างนวัตกรรมป1เพื่อเป็นแนวทำผลงานคศ3ค่ะรบกวนส่งทางe mailค่ะ [email protected]ขอขอบคูณค่ะ

อยากได้ตัวอย่างผลงานคณิตศาสตร์ ป. 1 ค่ะ อาจารย์ช่วยส่งให้ได้ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ

อยากได้ตัวอย่างผลงานและนวัตกรรมคณิตศาสตร์ ป. 1 ค่ะ อาจารย์ช่วยส่งให้ได้ไหมคะ

รบกวนส่งทางอีเมลล์ [email protected] ขอบคุณมากค่ะอาจารย์

อาจารย์คะ หนูกำลังจะเริ่มทำผลงานคศ.3 ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงดีคะ อยากได้ตัวอย่างผลงานและนวัตกรรมคณิตศาสตร์ ป. 1 ค่ะ อาจารย์ช่วยส่งให้ได้ไหมคะ รบกวนส่งทางอีเมลล์ [email protected] ขอบคุณมากค่ะอาจารย์