จากเม็กดำ 2

สัวสดีครับที่ กลุ่มที่ 1 คนรักสีเขียว

ใกล้สอบแล้วไม่ทราบว่า

ส่งรายงานเสร็จหมดทุกวิชาหรือยังครับ 

ส่วนกลุ่งเม็กดำ 2 คงส่งเสร็จภายในวันเสาร์นี้ครับ  

คำตอบ
ขอโทษนะกลุ่มเม็กดำที่กลุ่มคนรักสีเขียวตอบคำถามช้าไป  เรื่องงานก็มีส่งหลังสอบเสร็จ  1  วิชา  และข้อสอบก็ทำพอได้  เกรดที่ออกมาของภาคเรียนที่  1  ปี  1 ก็เป็นที่น่าพอใจ  แต่ช่วงนี้งานที่ทำงานยุ่งมาก  เพื่อเตรียมรับการเยี่ยมตรวจของ  พรพ.