แจ้ง Blog คนส่งเสริมครับ

เรียน พี่สิงห์ป่าสัก

ขออนุญาติ Link URL: http://gotoknow.org/blog/stou2499000863

ซึ่งเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมให้พี่นำเข้าชุมชนด้วยครับ

คำตอบ