ผู้ว่าร้อยเอ็ดเยี่ยมบ้านนาวีเสลภูมิถูกน้ำท่วมหมู่บ้านและสถานีอนามัย

ผู้ว่าร้อยเอ็ดเยี่ยมบ้านนาวีเสลภูมิถูกน้ำท่วมหมู่บ้านและสถานีอนามัย วันนี้(9 ตุลาคม 2550)(นายพินิจ  พิชยกัลป์  ผู้ว่าราชการจังหัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายดำริ  วัชโรดม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ร้อยเอ็ด และคณะ เดินทางไปที่บ้านนาวี หมูที่ 3 บริเวณสถานีอนามัยบ้านนาวี มีนายทวี อาจศัตรู ผู้ใหญ่บ้าน นายสุจิตร  โพธิ์แหบ นายเจริญ  สายศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายทองเหรียญ  วิผาลา ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 นำประชาชนให้การต้อนรับ ท่ามกลางระดับน้ำที่ท่วมสูง เป็นน้ำจากลำน้ำยัง  จากนั้นรับฟังการรายงานจากปลัดอำเภอเสลภูมิ พื้นที่น้ำท่วม 34,757 ไร่ เกษตรกรผู้ประสบภัย 2,432 ราย ป่าไม้ต้นยูคาลิปตัส 13 ไร่ พิก 70 ไร่ ด้านการประมง 6 ตำบล ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 242 ราย จำนวน 286 ไร่ 3 กระชัง นายพินิจ  พิชยกัลป์ ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า การเดินทางมาวันนี้เป็นการให้กำลังใจประชาชนที่ถูกน้ำท่วม บ้านอาศัย กว่า 10 หลัง ต้องทนอยู่ในน้ำ วัด 1 แห่ง พระคุณเจ้าต้องนั่งเรือออกมาบิณฑบาต ภาครัฐมีความเป็นห่วงอย่างมาก ทั้งความเป็นอยู่ ส่วนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ สาธารณสุขต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนเรื่องความเดือดร้อนด้านถุงยังชีพ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประสานงานทางโทรศัพท์ รับมาแจกพี่น้องประชาชนก่อน แล้วรายงานทีหลังหากงบประมาณของอำเภอไม่เพียงพอผู้ว่าราชการมีอำนาจอนุมัติ 50 ล้านบาทขอให้ทุกคนวางใจได้ ทางด้านนาคำพา ตีถูกแบบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ กล่าวว่า พื้นที่ตำบลศรีวิลัย ภูเงิน เหล่าน้อย สมัยก่อนน้ำท่วม แบบไปเร็วมาเร็ว ภาครัฐสร้างพนังกั้นน้ำ ด้านทิศตะวันตก หมู่บ้าน หรือตำบลดังกล่าว เป็นหมู่บ้านเหนือเขื่อน ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้ด้วย กว่า 8 ปี ที่น้ำท่วมนาข้าวชาวบ้านเดือดร้อนส่วนนายสมพงษ์ พรมวงษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 10 กล่าวว่า ประชาชนที่อาศัย บนบ้านที่ถูกน้ำท่วมต่าง ลำบากมากๆทุกปี ขอให้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างจริงจังจริงใจด้วย โดยมีกำนันเจริญ ไชยกาศ ต.ศรีวิลัย กล่าวสนับสนุนว่า ชาวบ้านที่นี่มีความอดทนมาก แต่ความอดทนอาจมีขีดจำกัด เพราะหากพนังกั้นน้ำฝั่งตะวันตกขาดชาว ตำบลศรีวิลัยมีข้าวกิน และขอให้ส่งเสริมาชีพหลังน้ำท่วมด้วย เฉพาะตำบลเหล่าน้อย น้ำท่วม 7 หมู่บ้าน เกษตรกร 323 ราย พื้นที่ 5,016 ไร่ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ เดินทางไปที่ บ้านโพธิ์ชัน หมู่ที่ 5,4 และ 16 มีนายเติม ชื่นชม กำนัน นายการุณลักษณ์ มณีเรือง นายก อบต.นางาม อ.เสลภูมิ โดยเปิดโต๊ะเสวนาปัญหาน้ำท่วม เป็นเวลา 8 ปี พื้นที่การทำนากว่า 3 พันไร่ ทำนาปีละ 2-3 ครั้งได้ผลผลิตครั้งเดียวคือนาปรัง วัดโรงเรียน หมู่บ้านถูกน้ำท่วม ไหลผ่าน ผลผลิตภาคการเกษตร เสียหาย กว่า 8,000 ไร่ และจุดสุดท้ายที่บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 6 ประชาชนอาศัยริมฝั่งลำนำยัง 108 ครัวเรือน มีนายแสวง  โพธิสิตา เป็นผู้ใหญ่บ้าน ที่ไหลมาบรรจบกับ ลำน้ำชี น้ำท่วมสูงและถูกตัดขาดทุกๆปี  พร้อมกล่าวว่า ชาวบ้านที่นี่รักถิ่นฐานบ้านเกิด ถนนเข้าหมู่บ้านน้ำท่วม 7 ปี ได้รับงบประมาณบกระดับถนนให้สูงขึ้น 1 เมตร ปีนี้ระดับน้ำต้องท่วมถนนอีกครั้งแน่นอน ชาวนากำลังทำนาปรัง เก็บเกี่ยวไม่ทัน ความเสียหาย พื้นทีกว่า 1,000 ไร่ ข้าวนาปีกว่า 1,200 ไร่  นำเริ่มไหลเข้าหมู่บ้าน สถานที่เลี้ยงสัตว์คือ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก เป็นประจำทุกปี  วัชรินทร์ เขจรวงศ์208 หมู่ที่ 2 บ้านสามแยกตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.0-6850-2416 โทรสาร.0-4351-8449[email protected],[email protected]http://www.watcharin101.net/
คำตอบ
not yet answered
ต้องให้การช่วยเหลือประชาชน

คุณคือผู้มีน้ำใจ

อยากทราบว่าที่ หมู่บ้านนาวี ตอนนี้ยังน้ำท่วมอีกไหมค่ะปีนี้

บ้านนาวีน้ำลดลงยังครับตอนนี้