การจัดทำพื้นหลง

การใส่โค้ชพื้นหลัง

div#content2 {
background-image: url("http://gotoknow.org/file/tozusu/content2flower640.jpg");
background-repeat:no-repeat;
background-position:right top;
}

 

0.************

div#page-wrapper {
              background:#FCA4E9;
              background-image: url("http://learners.in.th/file/tozusu/titlepink.gif");
              background-repeat:repeat;}

 

1.***********

div#title {
padding:50px 200px 45px;
background-image:url("/lit/title_04.jpg");
background-repeat:no-repeat;
background-position:center center;
height:110px;}

 

2.************

div#title {
padding:50px 250px 45px;
background-image:url("http://learners.in.th/file/tozusu/title001.jpg");
background-repeat:no-repeat;
background-position:center center;
height:35px;}

 

3.************

 div#container {
         width: 810px;
         border: dashed 3px;
}
div#content2 {
         width: 579px;
         background-image: url("
http://gotoknow.org/file/tozusu/content2Paradise.jpg");
         background-repeat:repeat;
         background-position:left top;
}
div#sidebar2 {width: 221px;
}
div#subtitle {font-size:medium;}
body{
      background:#000000;
      background-image: url("
http://gotoknow.org/file/tozusu/bgParadise.gif");
      background-repeat:repeat;
}
div#title {
     padding:10px 10px 40px;
     font-size:;
     color:#ffffff;
     background:#000000;
     background-image:url("
http://gotoknow.org/file/tozusu/headerParadise.jpg"); 
     background-repeat:no-repeat;
     background-position:center center;height:100px;
}
div#title span {display:none;
}
form{
     color:#0863de;
     border: dotted 2px #0863de;
}
div#footer {
 font-size: 0.8em;
 clear: both;
 color: #FFFFFF;
 background-image:url("http://gotoknow.org/file/tozusu/footerParadise.jpg");
}

 

คำตอบ