แพลนเน็ตใหม่

อยากจะเรียนถามคุณสิงห์ป่าสัก.. ว่าการสร้างแพลนเน็ตใหม่คืออะไร
คำตอบ