ปรึกษาผู้รู้

คุณสาธิต  ลองสอบถามดูคุณมะปรางดีมั้ย  ผมจนปัญญาจริง ๆ
คำตอบ
not yet answered

จะถาม อย่างไร ก็ยังไม่รู้  เลย  เพราะยังไม่เข้าใจ การทำงานของ go to know เลย