เรียนขีวะยังไงให้เก่ง

มีวิธีใดไหมที่ทำให้สิ่งมีชีวิตมีอายุยืนกว่าเดิม

คำตอบ