ให้กำลังใจครูยุทธติดดิน

         พวกเราชาว กศน.  ได้พยายามสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ  อยู่ตลอดเวลา    ด้านการส่งเสริมอาชีพก็ทำกันมามากมาย   จะติดขัดก็เรื่องงบประมาณไม่ค่อยจะสมดุลสักเท่าไหร่ !      ก็ได้แต่หวังว่า   พรบ.  กศน. ให้คลอดออกมาเป็นกฏหมายซะที อะไร ๆ ก็คงจะดีขึ้น   

        จากครูยุทธติดดิน    ก็คงมีโอกาสติดดาวกับ   เขามั่ง     ขอให้กำลังใจสู้ต่อไป.....

คำตอบ