การจัดการความรู้kmของศนจ.จันทบุรี

เรียนอาจารย์รัฐเขตค่ะ

หลังจากจากที่กลับมาจากมุกดาหาร ดิฉันได้สรุปการอบรมKMเสนอผอ.เพื่อการเตรียมการจัดอบรมการสร้างเว็บบล็อกให้กับครูกศน.ทั้งหมดเพื่อให้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนkmของทั้งจังหวัด  แต่ผอ.บอกว่าให้ลองทำของจังหวัดก่อน 3 เดือน   ซึ่งในส่วนของจังหวัดจากเดิมที่ทำKM ก็ไม่work  เข็นไม่ไปเลย  ไม่ทราบจะทำอย่างไรให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้    ตอบหน่อยค่ะ

                                                อ.ลัดดาวัลย์

คำตอบ