สอบถาม

 จากงานกีฬาที่ผ่านมากลุ่มท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ที่ปีหน้าจะไปจัดกีฬาที่ศูนย์ภูพาน.....
คำตอบ
  ทางกลุ่มมีความคิดเห็นว่าก็ดี หากว่าจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ไปที่ศูนย์อื่นบ้าง ......และอยากขอเสนอแนะในเรื่องของการประสานงานของคณะกรรมการควรจะความพร้อมในการจัดงานและการประสานงานต่างๆ ระหว่างศูนย์  ให้มีความเข้าใจและการประสานงานที่เข้าใจกัน............เช่นการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของกำหนดการพิธีการ, การดำเนินงานที่เป็นขั้นเป็นตอนให้มีความชัดเจนเรียบร้อย และที่สำคัญเรื่งของความมีน้ำใจนักกีฬาความสามัคคีระหว่างศูนย์การเรียนรู้