อาหารพื้นเมือง

คุณหมีน้อยมีอาหารอะไรอร่อย ๆ ช่วยแนะนำพร้อมรูปถ่ายด้วย ( หากมี ) ชอบทานมาก  ไปเยือนถิ่นเหนือทีไร  ต้องทานอย่างน้อย 3 มิ้อ
คำตอบ