ถามข่าวครูแวว

          แวะมาเยี่ยมครูแวว ศบอ. เขาสวนกวาง  สบายดีคือเก่าอยู่บ่อน้อ!     ข่าวว่าคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา      เริ่มจะมีปัญหาก็คงต้องช่วยกันดูแลให้ดีเหมือนสุขภาพร่างกายเรา      หากไม่เอาใจใส่ก็คงเช่นเดียวกัน        
คำตอบ