ห้องสมุดมีชีวิต

         ห้องสมุด กศน. หากได้รับการดูแลอย่างจริงจังจากผู้หลักผู้ใหญ่    คงเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาว กศน.  สมควรที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ   เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตจริง ๆ  ขอเป็นกำลังใจให้ครูชัยมงคลนะครับ
คำตอบ