การศึกษานอกโรงเรียน

         ข้อมูลประวัติความเป็นมาของ กศน.   ได้สืบค้นจากเอกสารที่ปรากฏจนแน่ชัด    เพื่อให้ชาว กศน.ได้ระลึกถึงอดีดที่ผ่านมา   และปัจจุบันที่เป็นอยู่ตลอดทั้งอนาคตในวันข้างหน้า   หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องขอท่านได้กรุณาช่วยชี้แนะด้วยครับ...

         เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 2551  กันแล้วนะท่าน   ภารกิจของครูศักดิ์     ครูชา  เปิงบ้าน  ก็คงต้องจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้ประชาชนต่อไปเช่นเคย... 

คำตอบ
not yet answered
ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ (ครูชา เปิงบ้าน)
  • ผอ.สุทธิศักดิ์ ทำได้ดีแล้วครับ 
  • ถ้าจะดียิ่งขึ้นควรวงเล็บอ้างอิงดีไหมครับ จากที่ท่าน "ได้สืบค้นจากเอกสารที่ปรากฏจนแน่ชัด"
  • เพราะไม่ได้เขียนจากความจำ เหมือน "เปิงบ้านและชานเรือน"    
  • ขอบคุณมากครับ