อยากเรียนให้เขาใจ

อยากเรยนดีจะทำไงคะให้ติดคณะเภสัชกร
คำตอบ