อยากเข้าใจการเรียนการสอนที่ ศรร.ดอยสะเก็ด ค่ะ

อยากขอคำแนะนำจากกลุ่มราชพฤกษ์ ศรร.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ค่ะ ว่าถ้ามีผู้สนใจเรียนในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต แต่อยู่ที่เชียงราย จะไปติดต่อที่ไหน และจะต้องไปเรียนที่ไหน อย่างไรคะ?

แล้ว ศรร.ดอยสะเก็ด นี่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครหรืออย่างไรคะ รบกวนแนะนำด้วยคะ เพราะอยากเตรียมตัวทำความเข้าใจไว้สำหรับปีการศึกษาหน้าค่ะ มีหลายคนสนใจอยู่ที่เชียงรายค่ะ

คำตอบ
not yet answered

 สวัสดีค่ะ  ยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอน เป็นสาขา สหวิทยาการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน และสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตและนาที่การงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

หากสนใจ ให้เข้าไปดูที่ www.rulife.net นะคะ

ขอบคุณและยินดีค่ะ