อยากทราบหลักแบ่งเวลา

ผมอยากทราบการทำงานกับการเรียนของคุณว่าคุณแบ่งเวลาอย่างไร
คำตอบ
not yet answered
อลเวง

อันดับแรกต้องค้นว่าธุระอะไรสำคัญที่สุดแล้วจัดลำดับความสำคัญแล้วใช้เวลาแก้ไขจัดการธุระที่สำคัญที่สุดแล้วคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างมีเวลาแก้ไข้เสมอ

อลเวง

อันดับแรกต้องค้นว่าธุระอะไรสำคัญที่สุดแล้วจัดลำดับความสำคัญแล้วใช้เวลาแก้ไขจัดการธุระที่สำคัญที่สุดแล้วคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างมีเวลาแก้ไขเสมอ