คำแนะนำ

การทำวิสาหกิจชุมชนขอให้เป็นความต้องการที่จำเป็นพื้นฐานจริงๆของคนในชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาการดำรงชีวิตในระยะแรกก่อน โดยนักศึกษาเพียงแต่เป็นผู้ให้คำแนะนำหลักการบริหารจัดการวิสาหกิจที่ได้เรียนรู้มาเพื่อเพิ่มทักษะให้กับชุมชนเท่านั้น และให้ระมัดระวังพฤติกรรมในการสื่อสาร อย่าให้เกิดเหมือนเป็นการชี้นำ หรือให้ชุมชนทำตามความต้องการของนักศึกษาเอง

คำตอบ