เรื่องรายงาน

เป็นไงทำรายงา่นกลุ่มเสร็จหมดทุกวิชาหรือยัง
คำตอบ